Turistkørsel Nordsjælland
Gå til webshoppen ->
Facebook - Busrejse - Koncertkørsel

Holger Danske Bustrafiker medlem af MPLC ”Motion Picture Licensing Compagny.

 

Derfor er det muligt at medbringe dine egne film i vore busser og fremvise dem for dine gæster! Der skal således ikke betales KODA afgift herfor.
 
 

MPLC Umbrella License®

"Videogrammer (som er spillefilm på videokassetter eller DVD) er normalt kun beregnet til brug i private hjem. Anvender man disse videogrammer til visning af spillefilm til andet, f.eks. i turistbusser, i forretninger eller til visning i f.eks. en ungdomsklub, skal der indhentes en særlig tilladelse.
 
Filmlicens kan give denne tilladelse ved indgåelse af en speciel MPLC Umbrella License® aftale.
Aftalen løber normalt for en periode på 1 år, og prisen vil være baseret på resultatet af en gennemgang af den enkelte type institution eller virksomhed. Vi vil dog ikke kunne give en licens til områder hvor der annonceres med visning af bestemte titler, eller hvor der opkræves entré for at se en film.
 
Denne aftale giver mulighed for at en institution eller en virksomhed, til en fornuftig pris, kan vise 1000-vis af spændende, morsomme, tragiske film for institutionens brugere eller for virksomhedens kunder og medarbejdere. Videogrammerne kan anvendes i hele licensperioden, og kan vises så ofte man måtte ønske det, og de eneste krav er, at videogrammerne er erhvervet lovligt, og er fra en af de mange producenter der har en aftale med MPLC.
 

MPLC Umbrella License®

er en fornuftig, meget smidig og lovlig løsning, som sikrer institutioner og virksomheder, der anvender videogrammer, mod de store erstatningskrav som filmselskaberne opkræver for ulovlig brug af deres ophavsrettigheder.

AntiPiratGruppen(APG) checker regelmæssigt, at reglerne om ophavsret til film overholdes, og at de fornødne licenser foreligger. APG retsforfølger enhver ophavsretskrænkelse."

Edelskov Bus har overtaget Holger Danske Bustrafik.Begge firmaer vil køre videre i eget navn men med tæt dagligt samarbejde.
Yderholmen 20 - 2750 Ballerup - Tlf. 70 11 12 00 - Email: holgerdanske@holgerdanske.dk